วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สวดมนต์ธิเบต

ID_11449_thumb

 ฟังออนไลน์ :
42- สวดพาหุง ธิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
01- The Mantra of Acala Vidyaraja.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
02- The Great Compassion Mantra Of Avalokitesvara.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
03- Vairocana Buddha (พระไวโรจนะพุทธะ).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
04- OM VAJRA SATTVA HUM (โอม วัชระ สัตตวา หูม).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
05- มหากรุณาธารณีสูตร-เด็ก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
06- มหากรุณาธารณีสูตร-หญิง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
07- บทสวดมนต์ธิเบต-1=มหากรุณาธารณีสู

 คลิกฟังออนไลน์ :
08- บทสวดมนต์ธิเบต-2.MP3

 ฟังออนไลน์ :
09- บทสวดมนต์ธิเบต-3.MP3

 ฟังออนไลน์ :
10- บทสวดมนต์ธิเบต-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
11- บทสวดมนต์ธิเบต-5.MP3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
12- บทสวดมนต์ธิเบต-6.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
13- บทสวดมนต์ธิเบต-7.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
14- บทสวดมนต์ธิเบต-8.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
15- บทสวดมนต์ธิเบต-9.MP3

 ฟังออนไลน์ :
16- บทสวดมนต์ธิเบต-10.MP3

 ฟังออนไลน์ :
18- บทสวดมนต์ธิเบต-12.MP3

 ฟังออนไลน์ :
19- บทสวดมนต์ธิเบต-13.MP3

 ฟังออนไลน์ :
20- บทสวดมนต์ธิเบต-14.MP3

 ฟังออนไลน์ :
21- บทสวดมนต์ธิเบต-15.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
22- บทสวดมนต์ธิเบต-16.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
23- บทสวดมนต์ธิเบต-17.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :
24- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
25- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
26- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
27- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
28- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 5.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
29- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 ฟังออนไลน์ :
30- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 ฟังออนไลน์ :
31- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 คลิกฟังออนไลน์ :
32- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 คลิกฟังออนไลน์ :
33- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-ชาย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
34- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-หญิง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
35- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ทิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
36- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ไทย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
37- คาถาชินบัญชร ธิเบต.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
38-พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
39-กวนอิม ปลดเปลื้องทุกข์ไทย.mp3

 ฟังออนไลน์ :
40-ยลโฉมพระบารมี ชาย-หญิง ไทย.mp3

 ฟังออนไลน์ :
41-เมี่ยวซัน.mp3

วัดพุทธดอดคอม

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons