วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

บทเพลงธรรมะชุดที่ 3

 คลิกฟังออนไลน์ :
รอเจ้ากลับคืน

 คลิกฟังออนไลน์ :
รู้หลัก แนวทาง เป้าหมาย ทิศเดียว

 คลิกฟังออนไลน์ :
ล่องธรรมนาวา

 คลิกฟังออนไลน์ :
ศิษย์บำเพ็ญตน

 คลิกฟังออนไลน์ :
สู่ธรรมสู่บุญ

 คลิกฟังออนไลน์ :
หลงไพรวัน

 คลิกฟังออนไลน์ :
หินฝนทองกลั่นกรองคุณธรรม

 คลิกฟังออนไลน์ :
อาจารย์คิดถึงศิษย์น้อย

 ฟังออนไลน์ :
เวียนธรรมจักร

 ฟังออนไลน์ :
แพร่ธรรมด้วยเมตตา

 คลิกฟังออนไลน์ :
ใจขอยังมีปณิธาน

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
ควบคุมเสียก่อน

 คลิกฟังออนไลน์ :
จากกันยากลืมเลือน

 คลิกฟังออนไลน์ :
ตามรอยอริยา

 คลิกฟังออนไลน์ :
ตื่นจากฝัน

 ฟังออนไลน์ :
ปลุกตนตื่นจากฝัน

 ฟังออนไลน์ :
ปลูกต้ นธรรม

 ฟังออนไลน์ :
ฝ่าฟันทางไกลไม่ท้อ

 ฟังออนไลน์ :
มุ่งงานพุทธานำมาผาสุก

 ฟังออนไลน์ :
ยิ่งขัดขวางก็ยิ่งฟันฝ่าไป

 คลิกฟังออนไลน์ :
รอพุทธาฟ้าคืนกลับ

 คลิกฟังออนไลน์ :
รู้ทางบ้านเดิม

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวรรค์สร้างงานปราชญ์อริยา

 คลิกฟังออนไลน์ :
สุขจริงจึงพบนิพพาน

 คลิกฟังออนไลน์ :
หวังศิษย์เจริญกว้างไกล

 คลิกฟังออนไลน์ :
เจริญผลผลิน

 คลิกฟังออนไลน์ :
เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

 คลิกฟังออนไลน์ :
เสียงเพรียกแห่งชีวิต

 ฟังออนไลน์ :
แปรโลกดั่งแดนสรวง

 ฟังออนไลน์ :
แรกเริ่มบำเพ็ญ

 คลิกฟังออนไลน์ :
ไม่อยากให้ศิษย์ทุกข์

 คลิกฟังออนไลน์ :
คลื่นลมชีวิต

 คลิกฟังออนไลน์ :
จิตรู้แจ้ง

 คลิกฟังออนไลน์ :
ทุกสิ่งสำเร็จสำคัญที่ใจ

 คลิกฟังออนไลน์ :
นาวาธรรมเร่งฉุดทั่วครรลอง

 คลิกฟังออนไลน์ :
ปณิธานใจ

 คลิกฟังออนไลน์ :
ร่มโพธิ์แสงธรรม

 คลิกฟังออนไลน์ :
รอผองแกะคืน

 ฟังออนไลน์ :
รักศิษย์เสมอ

 ฟังออนไลน์ :
รักษาธรรมอยู่คู่กาย

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons