วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดยเพลิน พรมแดน

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดย เพลิน พรหมแดน
381c6f729bd166f8 
 คลิกฟังออนไลน์ : 1 กราบเท้าขอเล่าประวัติหลวงตามหาบัว
 คลิกฟังออนไลน์ :
2 บวชแล้วเล่าเรียนปริยัติ
 คลิกฟังออนไลน์ :
3 สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่
 คลิกฟังออนไลน์ :
4 เลิกเรียนออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐาน
 คลิกฟังออนไลน์ :
5 นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์
 คลิกฟังออนไลน์ :
6 เสาะหาครูบาอาจารย์.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
7 ได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่น.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
8 นิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จ.wma
 ฟังออนไลน์ :
9 กิเลสไม่ตายเราก็จะขอยอมตาย.wma
 ฟังออนไลน์ :
10 เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
11 ปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน.wma
 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
12 ''ธรรม''ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
13 ติดสมาธิ.wma
 คลิกฟังออนไลน์ : 14 เดินทางปัญญา.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
15 พระอาจารย์มั่นล้มป่วยลง.wma
 ฟังออนไลน์ : 16 พระอาจารย์มั่นจากไป.wma
 ฟังออนไลน์ : 17 ยิ่งภาวนายิ่งเกิดความอัศจรรย์.wma
 ฟังออนไลน์ :
18 ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก.wma
 ฟังออนไลน์ :
19 เผาศพกิเลสทั้งมวล ถึงวิมุตติสุดงาม.wma
 ฟังออนไลน์ :
20 ปลงธรรมสังเวช.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
21 รำลึกถึงพระคุณแม่.wma
 ฟังออนไลน์ :
22 สร้างวัดป่าบ้านตาด.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
23 นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา.wma
น้อมบูชาพระคุณขององค์หลวงตา

เพลงชินบัญชรแปล

381c6f729bd166f8 
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Jinapanjara.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : เพลงชินบัญชร(แปล)ที่ไพเราะมาก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Metta.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : สวดมนต์ก่อนนอน.mp3
 ฟังออนไลน์ : บทสวดพระแม่กวนอิม.mp3
 ฟังออนไลน์ : พระนิพพาน
 คลิกฟังออนไลน์ : Pranipparn
 คลิ๊กฟังออนไลน์ : อุรุเวฬาเสนานิคม
 คลิกฟังออนไลน์ : พระโพธิ์แก้ว
 คลิกฟังออนไลน์ : มหาอุบาสิกานามสุชาดา
 คลิกฟังออนไลน์ : ริมฝั่งนี้เนรัญชรา
 ฟังออนไลน์ : sound
 ฟังออนไลน์ : worship
 ฟังออนไลน์ : Siddhartha Sakyamuni Buddha
 ฟังออนไลน์ : พิศบัว(Meaningful Lotus).
 ฟังออนไลน์ : ขับคำพระธรรมบท(The Dhammapada).
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
ภาษาธรรมภาษาใจ

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons