วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดยเพลิน พรมแดน

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดย เพลิน พรหมแดน
381c6f729bd166f8 
 คลิกฟังออนไลน์ : 1 กราบเท้าขอเล่าประวัติหลวงตามหาบัว
 คลิกฟังออนไลน์ :
2 บวชแล้วเล่าเรียนปริยัติ
 คลิกฟังออนไลน์ :
3 สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่
 คลิกฟังออนไลน์ :
4 เลิกเรียนออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐาน
 คลิกฟังออนไลน์ :
5 นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์
 คลิกฟังออนไลน์ :
6 เสาะหาครูบาอาจารย์.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
7 ได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่น.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
8 นิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จ.wma
 ฟังออนไลน์ :
9 กิเลสไม่ตายเราก็จะขอยอมตาย.wma
 ฟังออนไลน์ :
10 เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
11 ปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน.wma
 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
12 ''ธรรม''ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
13 ติดสมาธิ.wma
 คลิกฟังออนไลน์ : 14 เดินทางปัญญา.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
15 พระอาจารย์มั่นล้มป่วยลง.wma
 ฟังออนไลน์ : 16 พระอาจารย์มั่นจากไป.wma
 ฟังออนไลน์ : 17 ยิ่งภาวนายิ่งเกิดความอัศจรรย์.wma
 ฟังออนไลน์ :
18 ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก.wma
 ฟังออนไลน์ :
19 เผาศพกิเลสทั้งมวล ถึงวิมุตติสุดงาม.wma
 ฟังออนไลน์ :
20 ปลงธรรมสังเวช.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
21 รำลึกถึงพระคุณแม่.wma
 ฟังออนไลน์ :
22 สร้างวัดป่าบ้านตาด.wma
 คลิกฟังออนไลน์ :
23 นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา.wma
น้อมบูชาพระคุณขององค์หลวงตา

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพลงชินบัญชรแปล

381c6f729bd166f8 
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Jinapanjara.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : เพลงชินบัญชร(แปล)ที่ไพเราะมาก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Metta.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : สวดมนต์ก่อนนอน.mp3
 ฟังออนไลน์ : บทสวดพระแม่กวนอิม.mp3
 ฟังออนไลน์ : พระนิพพาน
 คลิกฟังออนไลน์ : Pranipparn
 คลิ๊กฟังออนไลน์ : อุรุเวฬาเสนานิคม
 คลิกฟังออนไลน์ : พระโพธิ์แก้ว
 คลิกฟังออนไลน์ : มหาอุบาสิกานามสุชาดา
 คลิกฟังออนไลน์ : ริมฝั่งนี้เนรัญชรา
 ฟังออนไลน์ : sound
 ฟังออนไลน์ : worship
 ฟังออนไลน์ : Siddhartha Sakyamuni Buddha
 ฟังออนไลน์ : พิศบัว(Meaningful Lotus).
 ฟังออนไลน์ : ขับคำพระธรรมบท(The Dhammapada).
 คลิกฟังออนไลน์ : Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3
ภาษาธรรมภาษาใจ

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons