วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

 

 คลิกฟังออนไลน์ :
มหาไวโรจนธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
มหากรุณา ธิเบต

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธเบต2

 คลิกฟังออนไลน์ :
มหากรุณาธารณีสูตร

 คลิกฟังออนไลน์ :
รวมบท:ปรัชญาปรมิตาหทัยสูตร1

 คลิกฟังออนไลน์ :
รวมบท:ปรัชญาปรมิตาหทัยสูตร2

 คลิกฟังออนไลน์ :
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรไทย

 คลิกฟังออนไลน์ :
ปรามิตาหฤทัยสูตร Heart Sutra

 ฟังออนไลน์ :
ปรามิตาหฤทัยสูตร The Heart Sutra

 ฟังออนไลน์ :
เพลงแผ่เมตตาเวอร์ชั่นทิเบต

 คลิกฟังออนไลน์ :
กษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ชำระบาปสัจจพจน์

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
Ksitigarbha

 คลิกฟังออนไลน์ :
ตี้จั้งหวังผูซ่า1

 คลิกฟังออนไลน์ :
ksitigarbha heart mantra

 คลิกฟังออนไลน์ :
Ksitigarbha Bodhisattva

 ฟังออนไลน์ :
Ksitigarbhaa

 ฟังออนไลน์ :
Ksitigarbha Bodhisattva - a Tng Vng - Chanting

 ฟังออนไลน์ :
Dizhangpusa

 ฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ

 ฟังออนไลน์ :
กรณียสูตร Karaniyasutta

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดธิเบต Tapajo1

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดธิเบต Tapajo2

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดธิเบต Tapajo3

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดธิเบต Tapajo4

 คลิกฟังออนไลน์ :
บมสวดหัวใจโชคลาภ(ธิเบต)

 คลิกฟังออนไลน์ :
Mantra Of Avalokiteshvara

 คลิกฟังออนไลน์ :
Usnisa Vijaya Dharaniอุณหิสสวิชะยะสูตร ภาคมหายาน

 คลิกฟังออนไลน์ :
มนต์ธิเบต เวอร์ชั่นใหม่

 ฟังออนไลน์ :
มหาไวโรจนธารณี

 ฟังออนไลน์ :
Imee Ooi -Heart Sutra

 คลิกฟังออนไลน์ :
Imee ooi - heart sutra

 คลิกฟังออนไลน์ :
รตนสูตร(Tibetan

 คลิกฟังออนไลน์ :
พาหุงฯ(Tibetan)

 คลิกฟังออนไลน์ :
เพลงแผ่เมตตา

 คลิกฟังออนไลน์ :
Mantra Of Cunda

 คลิกฟังออนไลน์ :
Jambhala - Deity of Wealth

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Buddhan_(Tibetan)

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Bahu_(Tibetan)

 ฟังออนไลน์ :
Da Bei Zhou (Tibetan)

 ฟังออนไลน์ :
มันตราแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า

หน้าแรก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons