วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชุดปลิกใจ ตรัสรู้


วิธีทำบุญของวัดป่าหนองหิน บ้านบงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นานเป็นปีๆที่แอ๊ดมิน ไม่ได้โพส์อะไรให้ทุกๆท่านทราบความเคลื่อนไหวมาวันนี้จะทำนำไฟล์วิดีโอที่แอ๊ดมินไปพบกับวิธีทำบุญใหญ่มาฝากทุกๆท่านที่ปรารถนาจะเข้านิพพานแบบ โบราณ ซึ่งมีมีอุปกรณ์ในการทำคือ ดอกบัว 1000 ดอก ยินส์ levi's 1ชุด และการเชื้อมญาณของพระรัตนตรัย ท่านสามารถดูได้จากวิดีโอชุดนี้อาจมีคำตอบแก่ท่านได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วีดีโอนี้เหมาะสำหรับท่านที่จะเข้านิพพานในชาตินี้ เพราะมันอาจแตกต่างจากความเข้าใจเรามาแต่เดิม เหตุผลของแอ๊ดมินอยากให้ท่านที่ติดตามเพจนี้ได้รับข้อมูลการปฏิบัติธรรมแบบเส้นตรง เหมือนโยมแม่ลูกจากจังหวัดตรังได้รับเท่านั้นเอง วิธีนี้ ม้วนเดียวจบกิจเลย นี้คือชุดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons