วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

Buddhist Music Played Guzheng 1

                      Rearranged%20Tunes%20Of%20The%20Sanskrit%20Music%20Of%20Formosa%20Cover   ten%20shot%20mantra%20vol_1

 คลิกฟังออนไลน์ :
Breeze With Joyous Whispers - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Homage To The Five Directions - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
The Moon-like Face Of The Buddha - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Serenity (bodhisattva Gatha) - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Pure Luminosity (homage To The Medicine Buddha) - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Ten Thousand Years' Joy - Wang Hsun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Crystal Lotus

 คลิกฟังออนไลน์ :
Rivers And Mountains Greet Buddha

 ฟังออนไลน์ :
The Scenery Of The Snowed Mountain Temple

 ฟังออนไลน์ :
Enlightenment

 คลิกฟังออนไลน์ :
Respondence To Nature

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
Compassion

 คลิกฟังออนไลน์ :
Freshness

 คลิกฟังออนไลน์ :
Hanshan Temple

 คลิกฟังออนไลน์ :
Spiritual Buddha

 ฟังออนไลน์ :
The Sound Of Bell Emitted In T

 ฟังออนไลน์ :
Inspiration Of Avalokitesvara

 ฟังออนไลน์ :
The Yellowed Hall Of Great Her

 ฟังออนไลน์ :
Pai Sing Buddha's Name By Thou

 ฟังออนไลน์ :
Free Flowing Meditation Spirit (from Zen Rhythm)

 คลิกฟังออนไลน์ :
Breeze With Joyous Whispers (from Breeze With Joyous Whispers).

 คลิกฟังออนไลน์ :
Freshness(from Enlightenment).

 คลิกฟังออนไลน์ :
The Scenery Of The Snowed Moun

 คลิกฟังออนไลน์ :
Cool Breeze In Summer(from Return To Originality).

 คลิกฟังออนไลน์ :
Evening Song From The Fishing Boat(from Return To Originality).

 คลิกฟังออนไลน์ :
Monastery In The Mountain(from Zen Rhythm).

 คลิกฟังออนไลน์ :
Reciting The Coming Of Spring(from Purity).

 คลิกฟังออนไลน์ :
Purity

 ฟังออนไลน์ :
Buddha Realm

 ฟังออนไลน์ :
Chi-sha Moutain In Autumn

 คลิกฟังออนไลน์ :
The Lotus Emerging From Water

 คลิกฟังออนไลน์ :
Reciting The Coming Of Spring

 คลิกฟังออนไลน์ :
Namo Amitabha.

 คลิกฟังออนไลน์ :
Namo Avalokitesvara.

 คลิกฟังออนไลน์ :
The Song Of Holy Triratna

 คลิกฟังออนไลน์ :
Farewell

 คลิกฟังออนไลน์ :
Recalling The Childhood

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dream

 ฟังออนไลน์ :
Willows In Autumn

 ฟังออนไลน์ :
West Lake (xihu).

กลับหน้าแรก

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons