วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คลื่นพิทักษ์ศาสนวงศ์

 

FM 89.35 Mhz คลื่นพิทักษ์ศาสนวงศ์ :: ฟังแล้วสบายใจได้ปัญญา ::สนับสนุนโดยกองทุนพิทักษ์ศาสนวงศ์ รับฟังตลอด 24 ชั่วโมง

FM 89.35 Mhz คลื่นพิทักษ์ศาสนวงศ์


logo7

สถานีวิทยุชุมชน คลื่นพิทักษ์ศาสนวงศ์

FM 89.35 Mhz
ตารางออกอากาศปี 2555
เวลา 04.00-05.00 น.     สวดมนต์ทำวัตรเช้า /     ทุกวัน
เวลา 05.00-06.00 น.     ธรรมะรับอรุณ / ตามรอยครูตามรอยธรรม ทุกวัน
เวลา 06.00-07.00 น.     แนวทางการเจริญวิปัสสนา  ทุกวัน
เวลา 07.00-07-30 น.    นิทานชาดก  ทุกวัน
เวลา 07.30-08.00 น.    สาระน่ารู้ /ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลา 08.00-09.00 น.   คุยกับแพทย์แผนไทย / ฤษีดัดตน
เวลา 09.00-10.00 น.   ประวัติพุทธสาวก /เสียงหนังสือ
เวลา 10.00-11.00 น.   กรรมกำหนด นิทานธรรมบันเทิง
เวลา 11.00-12.00 น.  89.35 ข่าวประชาสัมพันธ์/สรรหามาเล่า
เวลา 12.00-13.00 น.  อีสานปริทัศน์ / เสียงหนังสือ
เวลา 13.00-14.00 น.  ภาษาธรรมภาษาใจ / เสียงหนังสือ
เวลา 14.00-15.00 น.  ธรรมะกับชีวิต/ ทางพ้นทุกข์
เวลา 15.00-16.00 น.  ธรรมะมองโลก/พระไตรปิฏกทางอากาศ
เวลา 16.00-17.00 น.  สนทนาประสาญาติธรรม  วันเสาร์  - อาทิตย์
เวลา 17.00-17.30 น.  เสียงหนังสือ
เวลา 17.30-18.00 น.  นานาสาระน่ารู้/คุยกับนายสถานี /เกร็ดธรรมะ
เวลา 18.00-18.00 น.  เคารพธงชาติ
เวลา 18.00-19.00 น. กรรมกำหนด/เสียงธรรมจากวัดตรีวิสุทธิธรรม
เวลา 19.00-19.30 น. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ์
เวลา 19.30-23.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ปิดสถานี

logo7

สถานีวิทยุชุมชน คลื่นพิทักษ์ศาสนวงศ์

FM 89.35 Mhz
ตารางออกอากาศปี 2555
เวลา 04.00-05.00 น.     สวดมนต์ทำวัตรเช้า /     ทุกวัน
เวลา 05.00-06.00 น.     ธรรมะรับอรุณ / ตามรอยครูตามรอยธรรม ทุกวัน
เวลา 06.00-07.00 น.     แนวทางการเจริญวิปัสสนา  ทุกวัน
เวลา 07.00-07-30 น.    นิทานชาดก  ทุกวัน
เวลา 07.30-08.00 น.    สาระน่ารู้ /ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลา 08.00-09.00 น.   คุยกับแพทย์แผนไทย / ฤษีดัดตน
เวลา 09.00-10.00 น.   ประวัติพุทธสาวก /เสียงหนังสือ
เวลา 10.00-11.00 น.   กรรมกำหนด นิทานธรรมบันเทิง
เวลา 11.00-12.00 น.  89.35 ข่าวประชาสัมพันธ์/สรรหามาเล่า
เวลา 12.00-13.00 น.  อีสานปริทัศน์ / เสียงหนังสือ
เวลา 13.00-14.00 น.  ภาษาธรรมภาษาใจ / เสียงหนังสือ
เวลา 14.00-15.00 น.  ธรรมะกับชีวิต/ ทางพ้นทุกข์
เวลา 15.00-16.00 น.  ธรรมะมองโลก/พระไตรปิฏกทางอากาศ
เวลา 16.00-17.00 น.  สนทนาประสาญาติธรรม  วันเสาร์  - อาทิตย์
เวลา 17.00-17.30 น.  เสียงหนังสือ
เวลา 17.30-18.00 น.  นานาสาระน่ารู้/คุยกับนายสถานี /เกร็ดธรรมะ
เวลา 18.00-18.00 น.  เคารพธงชาติ
เวลา 18.00-19.00 น. กรรมกำหนด/เสียงธรรมจากวัดตรีวิสุทธิธรรม
เวลา 19.00-19.30 น. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ์
เวลา 19.30-23.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ปิดสถานี

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons