วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมสวดมนต์จีนชุดที่ 2

heart%20of%20repentance 00093_395


สวดมนต์ประกอบดนตรี


 คลิกฟังออนไลน์ Praise of Amitabha Buddha :
 คลิกฟังออPraise of Amitabha Buddha:
 ฟังออนไลน์ Sacred Chants Of Buddha - 01. Vajra Guru Mantra :
 ฟังออนไลน์ Sacred Chants Of Buddha - 02. Buddham Sharanam:
 ฟังออนไลน์ Sacred Chants Of Buddha - 03. Om Mani Padme Hum:
 ฟังออนไลน์ Sacred Chants Of Buddha - 04. Om Tara :
 ฟังออนไลน์ Love Is Space - 03. Om Mani Padne Hum - Deva Premal:
 ฟังออนไลน์ Love Is Space - Om Namo Narayanaya - Deva Premal:
 ฟังออนไลน์ The Essence - 01. Gayatri Mantra:
 ฟังออนไลน์ The Essence - Om Namo :
 ฟังออนไลน์ Embrace - 01. Om Tare Tuttare:
 ฟังออนไลน์ Dakshina - 01. Om Hraum Mitraya - Deva Premal:
 ฟังออนไลน์ Dakshina - 02. Om Namah Shivaya - Deva Premal:
 ฟังออนไลน์Green crosses the heart incantation :
 ฟังออนไลน์ Salutes Amida Buddha:
 ฟังออนไลน์ Six characters Ming Dynasty incantation:
 ฟังออนไลน์ Six characters:
 ฟังออนไลน์ The greatly sad heart passes through :
 ฟังออนไลน์ The master heart incantation (religious texts):
 ฟังออนไลน์ The Heart's Harbor(The Great Compassion Sutra):
 
คลิกฟัง สวดมนต์จีน ชุดที่ 3
 
คลิกฟัง สวดมนต์จีน ชุดที 1 
 
 คลิกฟังออนไลน์ Return Tranquility(Om Mani Padme Hum) :
 ฟังออนไลน์ Deep Thinking At Quiet Night:
 ฟังออนไลน์ The Scripture Of Heart:
 ฟังออนไลน์ The Summon :
 ฟังออนไลน์ บทสวดมนต์ต่างๆ<:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi A0012:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi CD Track Digital :
 ฟังออนไลน์Imee Ooi Guanim_Studio_CFPA:
บทสวดเจ้าแม่กวนอิมภาษาไทย1 ฟังออนไลน์Imee Ooi GH2.:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi Guanim_Chokchai4_Studio :
 ฟังออนไลน์Imee Ooi Guanim_Chokchai4_Studio2:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi JPLH1 :
 ฟังออนไลน์Imee Ooi - JPLH2:
 ฟังออนไลน์ JPLH3:
 ฟังออนไลน์ Maha_Chaolok:
 ฟังออนไลน์ Mantra Of Joy - Praying (Tara).:
 ฟังออนไลน์Mantra Of Joy - Secret Words Of Ecstasy :
 ฟังออนไลน์Mantra Of Wisdom - Renown Mantra Of Manjusri Mantra Chanting:
 ฟังออนไลน์ Mantra Of Wisdom - Renown Mantra Of Manjusri Instrumental Performance :
 ฟังออนไลน์ Marta Radharani Syamasundar - Meditation Music With Guitar :
 ฟังออนไลน์ Mercy Songs - Om Mani Pad Me Hung :
 ฟังออนไลน์ Mercy Songs - Om Tare Tu Tare Ture Soha:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi - Namo Amitabha:
 ฟังออนไลน์Imee Ooi - Namo Da Bei Guan Shi Yin Bodhisattva (Chanting).:
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit I - Amitabha:
 ฟังออนไลน์ Buddha Spirit I - Amoghasiddhi:
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit I - Dhyani Mantra:
 ฟังออนไลน์ Buddha Spirit I - Medicine Buddha :
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit I - Shakyamuni :
 ฟังออนไลน์ Buddha Spirit II - Amitayus :
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit II - Heart of Wisdom:
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit II - Manjishri :
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit II - Tara :
 ฟังออนไลน์Buddha Spirit II - Vajrasattva:
 ฟังออนไลน์Om Ah Ra Pa Sha Na Dhi :
 ฟังออนไลน์ Na Mo Pen She She Cia Mo Ni Fo:
 meditation2

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons