วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

เพลงบรรเลงกู่เจิง

lrg20090610232312    Rearranged%20Tunes%20Of%20The%20Sanskrit%20Music%20Of%20Formosa%20Cover

 คลิกฟังออนไลน์ขิมสปา (ดนตรีบำบัด) ไพเราะมากๆ :
01.เขมรเหลือง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
02.เขมรโพธิสัตว์

 คลิกฟังออนไลน์ :
03.เขมรเขียว

 คลิกฟังออนไลน์ :
04.ขอมสุวรรณ

 คลิกฟังออนไลน์ :
05.เขมรปี่แก้วทางสักวา

 คลิกฟังออนไลน์ :
06.เขมรเหนือ - เขมรใต้.

 คลิกฟังออนไลน์ :
07.เขมรแดง

 คลิกฟังออนไลน์ :
08.ระบำลพบุรี

 ฟังออนไลน์ :
09.เขมรขาว

 ฟังออนไลน์ :
10.เขมรกล่อมพระบรรทม

 คลิกฟังออนไลน์ :
Cool Breeze In Summer

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
Incense Offering To The King O

 คลิกฟังออนไลน์ :
Great Love And Great Compassio

 คลิกฟังออนไลน์ :
The Free Flowing Meditation Spirit

 คลิกฟังออนไลน์ :
An Ancient Temple In Sunset

 ฟังออนไลน์ :
Buddhist Music In The Spiritual Mountain

 ฟังออนไลน์ :
Monastery In The Mountain

 ฟังออนไลน์ :
The Sound Of The Bell From The Monastery

 ฟังออนไลน์ :
The Sound Of Bell From The Temple

 ฟังออนไลน์ :
Rearranged Tune Of Praising By Reciting The Name Of Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ :
Rearranged Tune Of Praising By Reciting The Name Of Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ :
Rearranged Tune Of `reciting The Name Of Buddha In Five Assemblies.

 คลิกฟังออนไลน์ :
Rearranged Tune Of `reciting The Name Of Buddha In Five Assemblies

 คลิกฟังออนไลน์ :
Om Mani Pedme Hong.

 คลิกฟังออนไลน์ :
Hometown

 คลิกฟังออนไลน์ :
Goddess of Mercy Inspired Song

 คลิกฟังออนไลน์ :
Conversion

 คลิกฟังออนไลน์ :
Asked The Buddha

 ฟังออนไลน์ :
Buddha Says

 ฟังออนไลน์ :
Sejishikong.

 คลิกฟังออนไลน์ :
India

 คลิกฟังออนไลน์ :
Greatly Propitious Day Woman Incantation

 คลิกฟังออนไลน์ :
Buddhist Relics.

 คลิกฟังออนไลน์ :
Make A Wish In Front Of The Buddha

 คลิกฟังออนไลน์ :
Become Aware

 คลิกฟังออนไลน์ :
Heart Sutra

 คลิกฟังออนไลน์ :
การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

 คลิกฟังออนไลน์ :
จาตุมหาราชิกา.

 ฟังออนไลน์ :
ดาวดึงส์

 ฟังออนไลน์ :
ยามา.

ขิมสปาและเพลงบรรเลงกู่เจิ้งที่ไพเราะ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons