วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปล่อยรู้. ทั้งหมดเลย

ปล่อยรู้. ทั้งหมดเลย รู้ชัดสลัดทิ้งไม่อิงอ้าง
รู้ทุกอย่างวางทุกสิ่งที่ได้รู้
ธรรมทั้งหลายสักว่าเห็นสักว่าดู
ไม่มีกู รู้ของกู แต่อย่างใด
รู้-ไม่รู้ ไม่ใช่ฉัน ทั้งนั้นเลย
ทุกข์สุขเฉย ล้วนแต่ขันธ์ ทั้งนั้นหนา
ฉันไม่มี ทุกๆที่ ทุกเวลา
ทั้งโลกนี้ โลกหน้า ไม่มีฉัน
แต่ก่อนนั้น ฉันนี้ เคยมีอยู่
แต่เมื่อรู้ ความจริง ทุกสิ่งนั้น
เป็นเพียงธาตุ เป็นเพียงขันธ์ ทุกสิ่งอัน
ตั้งแต่นั้น ฉันเริ่มหาย สลายไป
เมื่อฉันหาย กายใจ ก็เริ่มเบา
เมื่อยกเขา ออกจากใจ ไปเสียได้
ไม่มีฉัน ไม่มีเขา เบาสบาย
"อยาก"ทั้งหลาย ก็ไม่มี ที่ไหนเลย.

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons