วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บุคคลใดเจริญภาวนาเป็นนิตย์

          


        บุคคลใดเจริญภาวนาเป็นนิตย์ แผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ บุคคลผู้นั้น..เทียบเท่าว่าบุคคลผู้นั้นมีสมเด็จอยู่กับตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ผู้ใดแม้จะมีของขลังห้อยให้เต็มคอ..แต่ไม่มีที่พึ่งในพระรัตนตรัย ของเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเศษหินปูนทรายที่เอาไปคล้องให้มันหนักคอ..หามีประโยชน์อันใดไม่เลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ พุทธคุณจะเกิดขึ้นหรือช่วยบุคคลผู้นั้นได้จริงก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีเชื้อและกระแสที่ตอบรับ เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือเอาไปปลุกสิ่งนั้นได้ หากไม่อย่างนั้นสิ่งนั้นก็หามีฤทธิ์มีเดชไม่ได้เลย เพราะคนจะปลุกเกิดพระขึ้นมาได้หรือของขลังขึ้นมาได้ เกิดจากมนุษย์ที่มีอิทธิบาทหรือฤทธิ์ขึ้นมาทางใจที่ไปปลุกเสก เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมไม่มีอะไรเลย ไม่มีคุณวิเศษเลย..ท่านจะนั่งนิ่งหลับอยู่ในฌานอยู่อย่างนั้น

วัตถุมงคลนั้นน่ะเขาให้ไว้เตือนสติ ว่าไปเป็นมงคล มันก็ต้องได้มาจากที่เป็นมงคล อะไรที่ไม่เป็นมงคลก็หาความศักดิ์สิทธิ์ไม่มี เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็เหมือนเราจะให้ทานกับใครทำบุญกับใคร ทานก็ต้องบริสุทธิ์ ผู้รับผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์ ทรัพย์นั้นได้มาก็ต้องบริสุทธิ์ เห็นไหมจ๊ะมันถึงจะเป็นมงคล ๓ อย่างที่กล่าวมานี้หากว่ามันไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมแล้วแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง มันจะเป็นของมงคลตรงไหนเล่าจ๊ะอย่างนั้น คนเมื่อยังไม่มีมงคลกับตัวมันจะสร้างของมงคลได้ไหมจ๊ะ มันมีแต่อัปมงคล ใช่มั้ยจ๊ะ
      ฉันถึงบอกว่าของทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าสมเด็จองค์ไหนแท้ทุกองค์ เพราะเขาตั้งใจสร้างเป็นสมเด็จ แม้ดินก้อนแรกสร้างองค์ขึ้นมาก็เป็นสมเด็จแล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะใครก็ศรัทธาทั้งนั้น แต่ตัวเองเล่าจ๊ะเข้าถึงสมเด็จแค่ไหน ถ้ายังเข้าไม่ถึงในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ายังเข้าไม่ถึงก็ปลุกเสกขึ้นมาไม่ได้..ให้ขลัง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะอำนาจบารมีไม่ถึง บุคคลเหล่านี้เมื่อตายแล้วยังต้องตกเป็นเปรต คือชดใช้กรรมที่เรียกว่าล่วงเกินปรามาสในพระพุทธโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่ว่าใครก็จะสร้างวัตถุมงคลได้ ที่มันสร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นกระแส และสร้างกันตามๆมาจนเรียกว่าขาดการรู้จริง ทำด้วยความอยากและกิเลส เข้าใจมั้ยจ๊ะ
          ฉันถึงบอกว่าเมื่อโยมปลุกเสกตัวเองได้แล้ว ชินบัญชรพระคาถานี้แล..ภาวนาเข้าไปสิจ๊ะ โยมอยากปรารถนาของวิเศษที่เป็นของบารมีคู่ในกายของโยมเอง..โยมจักได้ประสบ ของโยมมันต้องมาหาโยม..ไม่ใช่ให้โยมไปหา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่ไปตะลอนๆทั้งชั่วชีวิตหา เขาเรียกว่าหาทรัพย์ภายนอก แล้วถามว่าทรัพย์ภายนอกเมื่อตายแล้วแม้กายสังขารฟันเลี่ยมทองยังเอาไปไม่ได้เลยจ้ะ แต่ทรัพย์ภายในนี่แหล่ะจ้ะ ถ้ามันเป็นของๆโยมจริง โยมตายเกิดอีกกี่ชาติ ของนั้นเป็นธาตุกายสิทธิ์ก็จะตามโยมไปอยู่ตลอดทุกภพทุกชาติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นเรียกว่า"ของคู่บารมี" แล้วโยมมีบารมีหรือยังจ๊ะ..
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons