วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เจริญพระพุทธมนต์ฉบับย่อ

เชิญมาสวดเจริญพระพุทธมนต์    มนต์คือพระธรรมคำสอนที่อยู่ในรูปแบบคาถา  หรือแต่งเป็นคำฉันท์ เพื่อสรรเสริญ พุทธบารมี ธรรมบารี สังฆบารี ทั้งบทสวดและผู้สวด ย่อมมีอานิสงส์มาก พุทธมนต์เปลี่ยนพลังงานลบให้บวกได้ เปลื่ยนสนามพลังงานมืดในจิตให้สว่างไสวได้

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons